Ajuntament de Bunyola

Acompliment de les ordenances
A partir d'aquest mes de febrer i en els mesos següents, la policia municipal farà actuacions puntuals per tal de comprovar l'acompliment del que determina l'ordenança municipal reguladora dels horaris dels establiments.
Aquestes actuacions es faran a tots els establiments oberts del municipi, Bunyola nucli antic, Palmanyola i Orient. L'ordenança vigent a Bunyola es pot consultar al portal de transparència de la seu electrònica i està publicada al BOIB 140, de 16 de novembre de 2017.

bunyola.sedelectronica.es/transparency/421fc0ce-9fbe-4cf2-a888-6da8f81cc12e/
Bookmark and Share
  • © 2016 Ajuntament de Bunyola. Reservats tots els drets.
  • Adreça: sa Plaça, 4. 07110 Bunyola
  • CIF: P0701000B
  • Telèfon: 971 613007
  • Fax: 971 615227
Imatge