Ajuntament de Bunyola

Asfaltat el camí de Caubet
El camí de Caubet, des del carrer Nunyo Sanç fins passat can Mas, ha estat asfaltat d'acord amb el projecte de rehabilitació que contemplava també refer tot el mur de davant les cases de can Mas a causa del perill d'esfondrament. El mur ja es va acabar de forrar abans de festes.


Bookmark and Share
  • © 2016 Ajuntament de Bunyola. Reservats tots els drets.
  • Adreça: sa Plaça, 4. 07110 Bunyola
  • CIF: P0701000B
  • Telèfon: 971 613007
  • Fax: 971 615227
Imatge