Ajuntament de Bunyola

Continuen les obres a la plaça de la Rectoria
Les obres de condicionament de les conduccions de clavegueram i aigua potable de la Rectoria tendrà una extensió de cap al carrer de Germans Cabot amb la intenció de deixar enllestida la zona i evitar problemes de futur.
D'aquesta manera, durant dilluns i dimarts de la setmana que ve es completaran les obres en horari comprès entre les 8:00 i les 19:00h. L'estretor del carrer de Germans Cabot pot comportar aturades puntuals al trànsit, de tal manera que els veïns de la part alta del poble, veïns d'Orient i clients d'hotels rurals, es podran veure afectats. L'Ajuntament ja ha fet la comunicació oportuna a la Direcció General d'Infraestructures i Mobilitat -Carreteres- del Consell per tal que prengui les mesures necessàries i faci les comunicacions oportunes.

Bookmark and Share
  • © 2016 Ajuntament de Bunyola. Reservats tots els drets.
  • Adreça: sa Plaça, 4. 07110 Bunyola
  • CIF: P0701000B
  • Telèfon: 971 613007
  • Fax: 971 615227
Imatge