Ajuntament de Bunyola

El Pacte de violència de gènere a Bunyola
L'Ajuntament de Bunyola ha rebut un ajut de 1.883,48€ del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Igualdad, del Govern d'Espanya, per destinar a campanyes de sensibilització i realització d'actes lúdics a favor de la dona, tot d'acord amb el que prescriu el Pacte de violència de génere.
Des de la Regidoria de Relacions Institucionals, Associacions i Igualtat es programaran activitats tant el mateix dia 8 de març, dia de la Dona, com en altres dates del mateix mes de març.
Bookmark and Share
  • © 2016 Ajuntament de Bunyola. Reservats tots els drets.
  • Adreça: sa Plaça, 4. 07110 Bunyola
  • CIF: P0701000B
  • Telèfon: 971 613007
  • Fax: 971 615227
Imatge