Ajuntament de Bunyola

Finalitzades les feines al torrent
Després de la neteja del torrent Gros al seu pas per Bunyola, feta durant les festes de Nadal, els operaris de la Brigada municipal pogueren actuar per solucionar el problema de males olors denunciat per diferents veïnats de la zona del carrer Vinyetes.
Les canalitzacions estaven en alguns casos en molt mal estat, amb forats i cruis, de tal manera que s'ha procedit a tapar-los, canviar canonades i segellar els accessos a les conduccions per tal d'evitar filtracions.


Bookmark and Share
  • © 2016 Ajuntament de Bunyola. Reservats tots els drets.
  • Adreça: sa Plaça, 4. 07110 Bunyola
  • CIF: P0701000B
  • Telèfon: 971 613007
  • Fax: 971 615227
Imatge