Ajuntament de Bunyola

Instal·lada una barrera protectora a la pista descoberta del Poliesportiu
Per garantir una major seguretat als al·lots que juguen a la pista descoberta del Poliesportiu municipal, s'ha instal·lat una barrera protectora a la sortida cap al camí de son Serra, una zona de trànsit de vehicles.


Bookmark and Share
  • © 2016 Ajuntament de Bunyola. Reservats tots els drets.
  • Adreça: sa Plaça, 4. 07110 Bunyola
  • CIF: P0701000B
  • Telèfon: 971 613007
  • Fax: 971 615227
Imatge