Ajuntament de Bunyola

Instal·lats uns passamans al carrer de l'Aigua
S'ha instal·lat un passamans al primer tram del carrer de l'Aigua. L'objectiu és facilitar l'accés a les persones de més edat o amb problemes de mobilització, donat el rost d'aquesta part del carrer.

Bookmark and Share
  • © 2016 Ajuntament de Bunyola. Reservats tots els drets.
  • Adreça: sa Plaça, 4. 07110 Bunyola
  • CIF: P0701000B
  • Telèfon: 971 613007
  • Fax: 971 615227
Imatge