Ajuntament de Bunyola

Reformes a l'oficina de l'ATIB a Bunyola
El local cedit per l'Ajuntament de Bunyola a l'Agència Tributària de les Illes Balears ha estat objecte d'una reforma a fons per condicionar-lo i poder donar un millor servei.glésia.

El conveni de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament i l'ATIB contempla la cessió de l'espai municipal mentre que la inversió i el cost de les obres ha anat a càrrec de l'ATIB. El local, situat dins l'edifici de l'Ajuntament, té accés directe a través d'un portal al carrer de sant Josep, el lateral de la part de darrera de l'església.

Bookmark and Share
  • © 2016 Ajuntament de Bunyola. Reservats tots els drets.
  • Adreça: sa Plaça, 4. 07110 Bunyola
  • CIF: P0701000B
  • Telèfon: 971 613007
  • Fax: 971 615227
Imatge