Ajuntament de Bunyola

S'ha replantat l'arbre de la plaça
Aquesta setmana s'ha plantat un nou plataner al lloc on hi havia la falla, el lloc més proper a l'entrada de la sagristia.
Al mateix temps, s'ha aprofitat també per replantar els tres que faltaven a la costa de l'estació, a causa de l'incendi d'un vehicle que va haver-hi l'any passat.

Bookmark and Share
  • © 2016 Ajuntament de Bunyola. Reservats tots els drets.
  • Adreça: sa Plaça, 4. 07110 Bunyola
  • CIF: P0701000B
  • Telèfon: 971 613007
  • Fax: 971 615227
Imatge