CELEBRACIÓ “DIA EUROPEU DE LA SOLIDARITAT I LA COOPERACIÓ ENTRE GENERACIONS”

29-Abril-2020
Centre de Dia
A les 10.30hs

Dinàmica damunt tema.