II edició "Tramundona"

28-Març-2020
Valldemossa
10:00 h

Trobada d'intercanvi d'experiències per a al·lotes i emprenedores.