HORARIS DE VISITES BATLIA I REGIDORS

BATLIA (Andreu Bujosa Bestard)

 • Dimarts de 9 a 14 hores
 • Dijous de 17 a 20 hores

REGIDORIA D'EDUCACIÓ, CULTURA, MEDI AMBIENT I MOBILITAT (Agustina Vilaret Gonzalez)

 • Dilluns de 16 a 18 hores

REGIDORIA DE RELACIONS INSTITUCIONALS, ASSOCIACIONS I IGUALTAT (Mercè Bujosa Estarellas)

 • Dimarts i dijous de 17 a 19 hores
 • Divendres de 9 a 13 hores

REGIDORIA DE JOVENTUT, ESPORTS I FESTES (Eduard Riera Mas)

 • Dilluns i dimecres de 17:15 a 19 hores
 • Divendres de 12:30 a 14:30 hores

REGIDORIA D'ECONOMIA, HISENDA I COMUNICACIÓ (Miquel Pasqual Garcias)

 • Dilluns de 10 a 13 hores

REGIDORIA D'URBANISME I ACTIVITATS (Miquel Negre Cabot)

 • Dimarts de 9 a 14 hores
 • Dijous de 9 a 14 hores i de 17 a 20 hores

REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL, SANITAT I PERSONES MAJORS (Sandra Llop Mendez)

 • De dilluns a dijous de 17:30 a 19 hores