BUNYOLA PROP DE TU

08-Setembre-2020
Implantació d'un market place a Bunyola

L'Ajuntament de Bunyola ha implantat una plataforma de compra online per tal de facilitar el comerç electrònic a tots els comerços del municipi.

La situació provocada per la Covid19 ha afectat seriosament el flux comercial dels establiments bunyolins. El confinament durant tres mesos va agreujar encara més aquesta situació i es va poder comprovar que la venda online i les plataformes digitals representaven una competència directa.

D'aquesta manera, tots els comerços del municipi es podran adherir a la plataforma. Hi tendran una mostra de productes i un vincle directe a la seva pàgina web en el cas que la tenguin.

Fins avui ja s'han fet dues demostracions pràctiques als comerços. Tots els titulars de comerços que han mostrat interès en la plataforma ja coneixen els objectius, el funcionament i l'abast del projecte. Tot i així, al llarg dels propers dies es faran presentacions personalitzades a tots els comerços que encara no han manifestat la seva adhesió.

L'Ajuntament per tant promou la implantació, assumeix els costos d'aquesta implantació, el seu manteniment i les quotes corresponents als comerços durant el primer mig any amb la possibilitat d'allargar aquest suport durant tot l'any 2021.

L'empresa subministradora de la plataforma és Miríada, amb experiència en aquestes tasques en altres municipis de Mallorca.