Caldera de biomassa al CEIP Mestre Colom

16-Setembre-2020

Durant els propers mesos quedarà instal·lada una caldera de biomassa al CEIP Mestre Colom, la qual proveirà d'aigua calenta i calefacció les diferents dependències del centre escolar. La caldera, finançada amb fons de l'impost del turisme sostenible, es posarà als mateixos espais on hi ha la instal·lació de calefacció actual, és a dir, davant el menjador. S'estudiarà la manera més senzilla d'instal·lar la caldera per tal d'evitar molèsties al centre i garantir que no es quedin sense calefacció ni aigua calenta cap dia.

Per això, un cop la caldera sigui a Mallorca es farà un estudi del temps que necessiten per fer la instal·lació. Tal vegada durant les festes de Nadal podria ser una època apropiada aprofitant les vacances escolars. El cartell anunciador s'ha col·locat a la paret lateral de l'escola, darrera els aparcaments que hi ha just abans de la barrera d'accés al pati.