Creació d'una borsa de treball encaminada a cobrir temporalment vacants d'agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL)

17-Setembre-2020
Resultat de baremació del procés selectiu.