Els Serveis Socials de Bunyola al servei de tots els ciutadans

25-Març-2020
Totes les persones que tenguin alguna necessitat i dificultats per accedir-hi, relacionades amb el menjar, les compres o qualsevol altra qüestió urgent, es poden posar en contacte amb els Serveis Socials, des d'on es coordinarà i es facilitarà la solució del problema.

Telèfon de contacte 971 61 36 53.