L'Ajuntament de Bunyola incorpora 9 persones a través del programa SOIB Reactiva 2020

30-Desembre-2020
Nou persones s'han incorporat a la plantilla de l'ajuntament dia 30 de desembre de 2020.

El programa SOIB Reactiva 2020 ha estat promogut pel SOIB i està finançat pel Fons Social Europeu en el marc dels Programes Operatius d'Ocupació Juvenil i Regional 2014-2020, per fons de l'Estat a través de Conferència Sectorial i pel Fons per afavorir l'Impuls del Turisme Sostenible .El programa SOIB Reactiva 2020 farà que les necessitats actuals de neteja, manteniment i altres dins el municipi de Bunyola, moltes d'elles agravades a causa de la pandèmia de la COVID19, puguin cobrir-se al llarg dels propers mesos.

Aquestes nou persones estan dins una franja àmplia d'edat a partir de menors de 30 anys. A més de les tasques descrites, una persona es dedicarà a tasques administratives. Finalment, una altra que respon al perfil de tècnic mediambiental recolzarà les tasques de la Comuna de forma coordinada amb el Garriguer. Totes aquestes persones estaran treballant durant els propers quatre mesos.