Mesures econòmiques durant l'estat d'alarma

31-Març-2020

Que les quotes corresponents a l’Escoleta municipal i al Centre de Dia resten suspeses de cobrament fins al restabliment del servei.

De la mateixa manera, l’Ajuntament, de forma coordinada amb altres municipis i a través de la FELIB, estudia la implantació de mesures per poder dedicar romanents o altres partides a pal·liar les conseqüències del coronavirus al nostre municipi.

Entre possibles accions, es descomptarà la part proporcional de la taxa d’ocupació de via pública a bars i mercaders durant tot el temps que no puguin prestar el servei habitual.

En qualsevol cas, des de l’Ajuntament de Bunyola s’ha decidit centralitzar a través de l’àrea de Serveis Socials totes les ajudes i necessitats que puguin plantejar-se al llarg de l’estat d’alarma, sense escatimar esforços ni recursos per tal que la ciutadania pugui tenir la millor atenció possible.

Bunyola, 31 de març de 2020