Mesures que heu d'adoptar quan aneu a comprar

19-Març-2020

L'entrada als comerços serà limitada en funció de la grandària del local (de 2 a 10 persones màxim).

Esperau al carrer mantenint la distància de seguretat d'1,5 a 2 metres. Entrau segons l'ordre.

Evitau recolzar-vos al mostrador del comerç.

No toqueu més que les coses estrictament necessàries.

utilitzau guants per agafar la fruita, verdura i aliments sense envasar i tirau-los al fems.