Procés de licitació

18-Setembre-2020

Obra: Renovació urbana del carrer Mare de Déu de les Neus, carrer Mestre Colom i carrer Pare Cerdà  Expedient 1574/2020
Pressupost base de licitació sense impostos: 238.635,67€
Termini d'execució total: tres (3) mesos
Termini presentació ofertes: 01/10/2020 14:00