Recollida de fems

17-Març-2020
Parc verd i recollida de voluminosos.

PARC VERD obert exclusivament pels veïnats que NO tenen recollida porta a porta. NO s'admeten poda ni voluminosos.

Pregam a tos els altres que No hi aneu a dur CAP residu.
 

SUSPÈS EL SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS. TAMPOC es poden dur al Parc Verd.

Per evitar trànsit i contactes.