REGIDORS A L'OPOSICIÓ

Francisco Balcazar

Francisco Balcàzar Benito

Regidor a l’oposició

Grup SOM AVI

Correu electrònic: francisco.balcazar70@gmail.com

> Currículum
> Retribucions Municipals
> Declaració de béns

MARIA VICTORIA MUÑOZ

Maria Victoria Muñoz Durán

Regidor a l’oposició

Grup SOM AVI

Correu electrònic: mariavictoriamduran@gmail.com

> Currículum
> Retribucions Municipals
> Declaració de béns

Felicidad Molina

Felicidad Molina Torrens

Regidor a l’oposició

Grup SOM AVI

Correu electrònic: f678925@gmail.com

> Currículum
> Retribucions Municipals
> Declaració de béns

Juan Antonio Riera Llabrés

Juan Antonio Riera Llabrés

Regidor a l’oposició

Partit Popular

Correu electrònic: vivotet@gmail.com

> Currículum
> Retribucions Municipals
> Declaració de béns

Sebastian Frau

Sebastián Frau Arnal

Regidor a l’oposició

Partit Popular

Correu electrònic: sebas.frau@hotmail.com

> Currículum
> Retribucions Municipals
> Declaració de béns

M. José Verdú

Maria José Verdú Torres

Regidor a l’oposició

VOX

Correu electrònic: mjverdut@telefonica.net

> Currículum
> Retribucions Municipals
> Declaració de béns