Òrgans de Govern

Els òrgans de govern de l’Ajuntament de Bunyola son el Ple Municipal, òrgan de control i màxima representació de la ciutadania, i la Junta de Govern, que s’ocupa de l’administració i la presa de decisions.


Source URL: https://www.ajbunyola.net/organs-de-govern