AJUDES DIRECTES PER A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA A BUNYOLA

Beneficiaris: persones físiques o jurídiques, agrupacions de persones físiques i jurídiques privades i comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat titulars d'una empresa que desenvolupa la seva activitat econòmica al municipi de Bunyola i que s’hagin vist afectats per la crisi econòmica derivada de la crisis sanitària provocada per la Covid -19

Crèdit de la convocatòria: 99.854,00 €

Quantia: 1.500 € per centre de treball o establiment, amb un màxim d’un establiment per persona beneficiària

Termini: del 23 de juliol fins el 15 d'octubre o l'exhauriment del crèdit

Presentació: 

1. Telemàtica aquí bunyola.sedelectronica.es presentant una Instànica General indicant "Documentació sol·licitud AJUTS COVID-19"

2. Presencial a l'Ajuntament de Bunyola