Equip de govern

Sr. Juan Antonio Riera Llabrés

Sr. D. Juan Antonio Riera Llabrés

Batle

Partit Popular

Sr. Miquel Ballester Ferrer

Sr. D. Miquel Ballester Ferrer

1er Tinent de Batle, Regidor Delegat d'Esports, Comunicació i Recursos Humans (Funció Pública i Personal)

SOMavi - El Pi
Telèfon: 689 014 371

Sra. Maria Victoria Muñoz Durán

Sra. Maria Victoria Muñoz Durán

2ºn Tinent de Batle, Regidora Delegada d'Infraestructures, Manteniment, Brigada Municipal i Neteja.

SOMavi - El Pi
Telèfon: 646 503 088

Sra. Maria Antònia Serralta Cunill

Sra. Dona Maria Antònia Serralta Cunill

3a Tinent de Batle, Regidora Delegada de Cultura, Festes, Educació i Joventut
 

 
Partit Popular
Telèfon: 649 910 224

Sr. Joan Tomàs Baos Estrany

Joan Tomas Baos

4art Tinent de Batle, Regidor Delegat d'Economía, Hisenda i Urbanisme
 

Partit Popular
Telèfon: 676 306 503

Sra. Maria Inmaculada Payeras Balle

Sra. Maria Inmaculada Payeras Balle

5a Tinent de Batle, Regidora Delegada de Serveis Socials, Gent Gran, Sanitat i Associacions.

Partit Popular
Telèfon: 608 378 252

Sr. Francisco Balcázar Benito

Sr. D. Francisco Balcázar Benito

Regidor Delegat de Sostenibilitat, Circularitat i Medi Ambient, Activitats, Turisme, Comerç i Nuclis.
 

SOMavi - El Pi
Telèfon: 619 028 773

Membres de la Junta de Govern Local

Sr. Juan Antonio Riera Llabrés

Sr. Miquel Ballester Ferrer

Sra. Maria Victoria Muñoz Durán

Sra. Maria Antònia Serralta Cunill

Sr. Joan Tomàs Baos Estrany