ITINERARIS PEL TERME DE BUNYOLA

1- Camí de s´Alqueria d´Avall.

Sa Torre i, al fons, s´Alqueria d´Avall

alqueriavella

 

 

 

 

Sortim de l´aparcament de can Gual i a la dreta trobam les cases de can Miquel. Seguim el camí i aviat trobam les cases de Barcelona. Per accedir-hi s´ha de prendre el camí de la dreta. Tornam al camí principal i continuam fins arribar a Vil·la Francisca, que ens queda a l´esquerra.

Seguint el camí arribarem a la carretera de Sóller, davant l´entrada de s´Alqeuria d´Avall i just després, a la dreta, trobarem el camí de Beniforani Vell (o de l´estret de Beniforani Vell). Podem arribar fins al safareig, si volem podrem així allargar la passajada fins arribar a la carretera de Sóller, en direcció a Palma; passarem per davant les cases de can Boga, a la dreta, i unes passes més avall trobarem les de l´hostal de cab Benasso. Travessant cap a l´esquerra arribam a la carretera d´accès a Bunyola.

2- Camí de Biniatzar i Raixa.

Clastra de Raixa

clastraraixa

 

 

 

 

Podem anar a peu des de Bunyola, passant per davant l´estació, fins arribar a la cuïlla de devora can Penasso. Travessam la carretera de Sóller i a l´enfront trobam un camí paral·lel a la carretera. Passarem per devora les cases de s´Alqueria Blanca i travessarem el torrent que es creua amb el camí. Més endavant, a la dreta, ens quedaran les cases de Biniatzar i després arribarem a Raixa. Si es vol, la passejada es pot allargar fins a Raixeta.

3- Camí de Barcelona, Son Palouet, Son Bona Vista i cas Xigarro

Iniciam l´itinerari des de l´aparcament de Can Gual; en arribar al primer camí a la dreta, just devora les cases de Barcelona, pujam la costa; passarem per davant la clastra i, en haver caminat uns metres tenim dues opcions:

A- Agafar el camí de l´esquerra. Més envant a la dreta trobarem can Maiol. Seguint el camí, veurem sa Màniga, que queda a l´esquerra, can lluc, a la dreta, i finalment arribarem a Son Palouet.

B- Agafar el camí de la dreta. es veuran els sestadors de Barcelona. Un poc més amunt trobarem un altre camí, també a la dreta, si l´agafam passarem per can Fanet, Son Bonavista (que ens queda a l´esquerra, després de pujar una costa) i Can Pinet, al final del camí, Tornam enrera i podem continuar la pujada fins que arribam a Cas Xigarro, on haurem de fer la volta i davallar pel mateix camí.

Son Palouet

palouet1

 

 

 

 

Barcelona

barcelona1

 

 

 

 

4- Camí de Son Murta.

Des de la plaça, anam cap al carrer de Sant Pere, i seguim tot dret; primer passam per la part antiga i després per la nova. En acabar el llarg bloc de pisos que ens queda a la dreta trobarem una costa que davalla, però no l´agafam i entram dins el carrer de Son Murta. Seguirem el camí i arribarem a l´antiga cimentera de Can Ferrer, la passam i continuam fins que arribam al Putxet i trobam una barrera on s´acaba el camí.

5- Camí de Caubet.

Cases de Biniatzar i al fons Caubet

caubet

 

 

 

 

Des de la plaça del poble partim cap al carrer de Sant Josep (just darrere l´església), avançam pel carrer del Doctor Rosselló i arribam al camí de Caubet, on a la dreta trobam les cases de Can Mas. Deixant Can Mas, seguim el camí fins que arribam a Son Serra, just davant el camp de futbol de Bunyola. Davallam cap a l´esquerra i seguim el camí on, a cada costat, i podem observar residències unifamiliars. Arribarem a una senyal STOP, des d´on podem seguir cap a l´esquerra: camí de Son Moranta o bé cap a la dreta: Camí de Caubet.

6- Camí de sa Comuna.

Des del carrer de Santa Catalina Thomàs, a l´esquerra, agafam el carrer d´Orient; en acabar el tram d´escales pujam a la dreta pel carrer de sa Comuna, fins al final. En ser a la darrera casa, el camí continua voltant pel costat dret de l´habitatge i arribam al camí des Castellet. Caminam tot dret i passam pels terrenys del Planiol, des d´on arribam a la carertera de sa Comuna. Si giram cap a la dreta el recorregut arriba fins al pi gros de Son Trobat, des d´on, també a la dreta, podem veure les cases i arribar a la zona residencial des Garrigó.