Oficina pagamaent tributs i gestió recaptadora

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:

Dimarts laborables, de 8.15 a 13.30 hores i de 15.15 a 16.45 hores, i els dijous laborables, de 8.15 a 13.30 hores, en l’oficina de Sa Plaça, 4, 07110 Bunyola
(tel.: 971 678 431)..


Us informam que també teniu a la vostra disposició qualsevol oficina de recaptació de tributs locals de
l’Agència Tributària de les Illes Balears (que podeu consultar al web de l’ATIB, a l’adreça
http://www.atib.es > Tributs locals > Oficines de recaptació, o telefonant al 901 201 530), en horari de dilluns
a dijous laborables, de 8.15 a 13.30 hores i de 15.15 a 16.45 hores, i els divendres laborables, de 8.15 a
14.30 hores (mesos de juliol i agost, de dilluns a divendres laborables, de 8.15 a 14.30 hores).
Es recomana sol·licitar CITA PREVIA, ho podeu fer en el web http://www.atib.es > Cita prèvia (oficines de
recaptació) o en el telèfon 971 678 404.

39.6631319, 2.6681957