Adjudicació definitiva dels següents projectes d’inversió inclosos dins els fons estatal pel treball i la sostenibilitat local

15-Abril-2010
Mitjançant contracte menor.