Ajuts per a l'adquisició de llibres de text, material escolar i material Covid19

21-Octubre-2020
Publicada al BOIB la convocatòria i les bases per a la sol·licitud dels ajuts.

Les sol·licituds es poden tramitar a través del registre de l'ajuntament o de la Seu electrònica.