Aprovada la subvenció a les APIMA de Bunyola

22-Octubre-2020
L'any 2016, any de la primera legislatura de l'equip de govern municipal encapçalat per Andreu Bujosa, només l'APIMA del CP Mestre Colom rebia un ajut de l'ajuntament.

A partir de 2017 es va subsanar el desiquilibri històric que afectava negativament l'APIMA del CP Gaspar Sabater, establint-se també un ajut pels representants dels alumnes del centre educatiu de Palmanyola. Per tal que el repartiment fos lògic i raonat es va establir, a partir de 2018, una baremació a partir del nombre d'alumnes de cada centre. D'aquesta manera, la progressió fins a dia d'avui ha estat la següent:

                                              2016         2017           2018           2019          2020

CP Mestre Colom          2.500€     2.500€      2.500€       3.000€     3.000€

CP Gaspar Sabater             - -         1.000€       1.300€        1.389€       2.130€