Informació per autònoms

19-Març-2020

Si tanques el teu negoci, pots sol·licitar la prestació per cessament d'activitats si has cotitzat els 12 mesos continuats anteriors al cessament, i per causa voluntària.

S'ajorna el pagament dels deutes tributaris corresponents a les declaracions-liquidacions i autoliquidacions, si el seu termini de presentació i ingrés finalitza entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020 (Sempre que no superi els 6 milions de facturació).

La durada de l'ajornament és de 6 mesos, dins dels quals no es reportaran interessos de demora durant els primers 3 mesos.