La Covid19 impedeix el correcte servei de l'ajuntament

01-Setembre-2020

Informam que hi ha dos casos positius de coronavirus entre el personal de l'ajuntament. Al mateix temps, i en aplicació de les normes establertes, hi ha altres tres casos amb resultat negatiu però obligats a fer la quarantena. Això redueix sensiblement la capacitat de servei de l'ajuntament, tant pel que fa al registre com a altres dependències. Procedirem durant aquests dies a una reorganització del personal amb la voluntat d'oferir el 100% del servei, tot i que sabem que es veurà forçosament afectat. Demanam disculpes a la població si la prestació del servei no respon a l'agilitat i eficàcia desitjades. Totes les dependències de l'ajuntament avui han estat objecte de neteja profunda.