Ordenació de la recollida de fems

20-Octubre-2020
Ahir es varen penjar rètols informatius a les baixades de les escales de la part alta del poble, recordant la prohibició de deixar-hi fems.

Al mateix temps s'han deixat circulars informatives en el mateix sentit a les cases de les escales i dels carrers de sa Síquia i santa Catalina Thomàs.

És important respectar els punts de recollida, els horaris i les fraccions corresponents a cada dia de la setmana. Si volem una Bunyola neta no ho conseguirem si no és amb la col·laboració de tothom.

Representants de l'empresa GRAM continuaran la tasca informativa a tots els veïnats recordant a més que vulnerar aquestes directrius pot ésser motiu de denúncia i sanció econòmica.